Kampanja

Kestävämpi tulevaisuus arjen pienillä valinnoilla

Me yhdessä –kampanja kertoo tarinoita Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja yritysten iloisesta yhteistyöstä.

 

Onko yrityksenne toimistokalustus päivityksen tarpeessa? Kaipaako henkilöstönne virkistyspäivää, jossa yhdistyy huvi ja hyöty? Rahat ovat kuitenkin tiukalla taloustilanteen takia? Meillä on sinulle ratkaisu!

Toimistokalusteiden uusiminen, henkilöstön virkistystoiminta tai henkilöstön valmentaminen kestävään kehitykseen ovat monissa yrityksissä ajankohtainen haaste. Vastuullisuudesta viestiminen vakuuttavasti ja innostavasti saattaa myös tuntua hankalalta.

Me yhdessä ‑kampanja on HAAGA-HELIAn mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen yhteistyössä toteuttama vastuullisuuskampanja, joka auttaa yrityksiä vastaamaan näihin haasteisiin ja viestimään onnistuneista tarinoistaan matkalla vastuullisempaan tulevaisuuteen.

Ta­ri­noilla halu­amme ker­toa, mitä hyödyllistä ja hauskaa mukana olevat yritykset ovat saa­vuttaneet pie­nillä arki­silla teoilla. Kier­rä­tys­kes­kus tar­joaa pal­jon eri­lai­sia pal­ve­luita. Jokai­selle löy­tyy var­masti oma tapa läh­teä mukaan tär­ke­ään ja haus­kaan yhteis­työ­hön.

Liity mukaan Me yhdessä ‑kampanjasivujen kautta ja tule kehittämään vastuullisempaa liiketoimintaa!

 

Me yhdessä-kampanjan tekoa

HAAGA_HELIA_suomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cropped-KK_logo_RGB.jpg

 

Tykkäsitkö? Jaa muillekin!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin